Hỏi đáp: Bạch hoa hồng có trị được sẹo rỗ hay không?

Để trả lời câu hỏi của bạn Kiều Nguyễn cùng nhiều khách hàng khác về vấn đề Bạch hoa hồng có trị được sẹo rỗ hay không, chúng ta có thể theo dõi đoạn hội thoại của Bạn Kiều và nhân viên tư vấn dưới đây:

5

7 8 9

hello